Tietosuojaseloste

Yleistä dokumentista
Tämä sivu kuvailee Suomen henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan (General Data
Protection Regulation, GDPR) mukaiset vaatimukset, joita sovelletaan
lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn palvelussa.

Yritys / Rekisterin ylläpitäjä
Nimi: Finnogear Oy
Osoite: Takojantie 23, 48230 Kotka
Y-tunnus: 3130545-6
Yhteyshenkilö
Nimi: Aki
E-mail: Aki@finnogear.fi

Kenen tietoja Palvelussa käsitellään
Palvelussa vierailevien käyttäjien henkilö ja yritystietoja kerätään, käsitellään,
käytetään ja muokataan asiakasasuhteiden hoitamista, palvelujen toimittamista,
suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä asiakasyhteydenottoja varten. Lisäksi
tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja liiketoiminnan kehittämistarkoituksiin.

Kuvaus käsiteltävistä henkilötiedoista
Vierailevat käyttäjät
Käyttäjän IP-osoite sekä metatietoja laitteistosta, jolla käyttäjä vierailee
palvelussa.
Rekisteröityneet käyttäjät
Rekisteri voi sisältää seuraavan kaltaisia tietoja käyttäjistä:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Organisaatio
 • Kieli
 • Käyttäjätaso (esim asiakas, työntekijä, ylläpitäjä)
 • Palvelun käyttötiedot (viestit, tilaustiedot, hankinnat, )

Kuka muu / Mitkä järjestelmät käsittelevät tietoja

 • Google Analytics

Käyttäjän oikeudet tietosuoja-asioista
Käyttäjällä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus seuraaviin toimiin omien
tietojensa osalta. Kyseiset pyynnöt tulee osoittaa suoraan asiakaspalveluun.

 • Tarkastusoikeus
 • Vastustamisoikeus
 • Poisto-oikeus
 • Valitusoikeus
 • Suoramarkkinointikielto

Tarkempi kuvaus oikeuksista löytyy artiklasta: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC

Yleistä tietoa evästeiden käytöstä
Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän
laitteelle.

Palvelun mahdollistavat tai sitä parantavat evästeet
Osa evästeistä on välttämättömiä palvelun sujuvalle käytölle. Tälläisiä on muun
muassa kirjautumisen tai kielivalinnat mahdollistavat evästeet.  Käytämme
evästeitä myös parantaaksemme ymmärrystämme siitä, kuinka asiakkaat
käyttävät sivustojamme. Keräämme tilastollista tietoa kävijämääristä
varmistaaksemme, että sivusto vastaa käyttäjien tarpeita. Seuraamme millaisilla
laitteilla, mihin aikaan ja mitä sisältöjä asiakkaamme etsivät palvelusta.

Käyttäjän mahdollisuudet estää evästeiden käyttö
Käyttäjä voi asettaa selaimestaan, mitkä evästeet sallitaan palvelussa. Jos
toiminto kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla
tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 • Evästeasetukset Chrome
 • Evästeasetukset Firefox
 • Evästeasetukset Internet Explorer
 • Evästeasetukset Safari

Tietojen suojaus

Käytämme teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen
suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta
oikeudetonta käsittelyä vastaan.

Tekniset menetelmät
Tietoturvallisten palvelinratkaisuiden käyttö, palomuurien käyttö,
verkkoliikenteen salaustekniikoiden käyttö, salausavainten ja tietojen
kryptaaminen sekä käyttöseurannan valvonta.

Organisatoriset menetelmät
Turvallisten laitteiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu
käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta. Henkilötietojen
käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden
huolellinen valinta. Sitoutamme kaikki tietojen käsittelijät
salassapitosopimuksilla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta eteenpäin Palvelun ulkopuolelle lukuunottamatta tässä
dokumentissa mainittuja kolmansia osapuolia, ellei laki nimenomaisesti sitä
vaadi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Niissä
tapauksissa joissa tietoja siirretään, huolehditaan samalla, että
yhteistyökumppani on Privacy Shield -rekisteröity yhtiö tai yhteisö.

Tietojen säilytys (Data retention policy)
Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tarkoitusten
toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Lisää aiheesta:
Tietosuojavaltuutettu: http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html
EU Asetus: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC